Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Katolikus Ifjúság képes leírás - Katolikus hitélettel foglalkozó oldal.tlap.hu
részletek »

Katolikus Ifjúság - Katolikus hitélettel foglalkozó oldal.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: katolikus.tlap.hu » Katolikus Ifjúság
Keresés
Találatok száma - 8 db
Budapesti Egyetemi Lelkészség

Budapesti Egyetemi Lelkészség

Ha egyetemista, vagy főiskolás vagy, akkor hozzánk tartozol. Ugyanígy az egyetemi oktatók is, akiket tisztelettel köszöntünk! De tágabb körünkben üdvözöljük mindazokat, akik szimpatizálnak velünk, adakozóinkat, jótevőinket, a volt egyetemistákat, a volt kollégistákat, s mindazokat, akik erre az oldalra 'tévednek'. Honlapunk segíteni kívánja az élő kapcsolattartást: gyere el szentmiséinkre, hittanjainkra, közös alkalmainkra és megismersz minket! Reméljük, nyitott és befogadó közösségünk Neked is otthont jelent arra az időre, amíg a fővárosban tanulsz, dolgozol! Életedet, törekvéseidet, keresésedet, hitedet és reménységedet a jó Isten oltalmába és gondviselő szeretetébe ajánljuk!

Csütörtöki Csoport (csücsop)

Csütörtöki Csoport (csücsop)

A Csütörtöki Csoport (közkeletű nevén Csücsop) egy Budapesten működő Katolikus Ifjúsági Közösség. Lelki vezetőnk Bíró László püspök atya, tagjaink pedig Budapesten tanuló főiskolások és egyetemisták, valamint fiatal dolgozók (jellemzően 18-30 év közötti korosztály). A Csücsop egyszerre kíván számukra otthon és ugródeszka is lenni. Otthon a Budapesten élő (de sokszor máshonnan érkező) fiataloknak, ahol személyes kapcsolatokat építhetnek, elmélyíthetik hitéletüket, megoszthatják örömeiket és gondjaikat másokkal. Ugyanakkor ugródeszka is, mivel a kezdetektől fogva egyik célunk, hogy tagjaink a Csücsopon szerzett közösségi tapasztalat birtokában később új közösségeket hozzanak létre vagy más, már működő közösségeket erősítsenek.

Katolikus Ifjúsági Mozgalom

Katolikus Ifjúsági Mozgalom

A KIM országos ifjúsági társadalmi szervezet, mely 1989-ben egyesületként abból a célból alakult, hogy a katolikus ifjúság érdekeit és értékrendjét képviselje. Országos, egyházmegyei és helyi katolikus ifjúsági megmozdulásokban kíván segíteni és részt venni. Feladatai ellátásához a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával rendelkezik. A KIM képviselhet, felölelhet minden olyan kezdeményezést, amikor a katolikus fiatalok közös céljaikért megmozdulnak: műsort állítanak össze a plébánián (helyi szint), vagy szomszédos templomok közötti kispályás focibajnokságok szerveznek (területi szint). Egyházmegyei és országos szinten pedig ifjúsági vezetőképzések, táborok, zarándoklatok, találkozók létrehozásával segítjük a fiatalokat. Azon dolgozunk, hogy a KIM-en keresztül a helyi csoportok más katolikus fiatalok kezdeményezéseiről is értesüljenek. Ezek ismerete bátorítást adhat nekik, növelheti cselekvési kedvüket, valamint a Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalását is erősíti. Szeretnénk megéreztetni a katolikus fiatalokkal, hogy nincsenek egyedül helyi kezdeményezéseikkel, aprónak tűnő tetteik is társadalomformáló erővel bírnak.

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége

1. A KIDS KUPA célja, feladata: A katolikus iskolákban sportoló diákoknak találkozási lehetőség biztosítása. A versenykiírásban, szereplő sportágakban, korcsoportonként és nemenként a katolikus iskolába járó tanulóknak versenyzési lehetőség biztosítása. Győztesek és a helyezettek sorrendjének megállapítása. A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése. 2. A KIDS KUPAversenyeinek rendezői: Jelentkezés vagy a KIDS Iroda felkérése alapján, azok a Katolikus Iskolák, akik vállalkoznak rá és felismerik egy ilyen rendezvény közösség építő lehetőségét. Biztosítani tudják a rendezvény eredményes lebonyolításához szükséges feltételeket. (Sportlétesítmények, versenybírók, szállás és étkezés). Lehetőséget találnak a verseny ideje alatt Szentmise és más közös esemény rendezésére. Akarják és tudják - a KIDS Irodával közösen - a verseny rendezéséhez szükséges anyagiakat biztosítani. (Pályázat, saját erő, szponzorok, szülői és más önkéntesek, stb.)

Ministránsok honlapja

Ministránsok honlapja

A Vízkereszt és Hamvazószerda, valamint Pünkösd és a következő Ádvent közti összesen 34 hetet évközi időnek nevezzük. A liturgikus ruhák színe ebben az időszakban zöld. Az évközi időnek nincs olyan határozottan körülírt tartalma, mint az ünnepi időszakoknak, de egyes szakaszai azért finoman igazodnak bizonyos gondolatok és hangulatok váltakozásához. A Vízkereszt utáni néhány hét még a Karácsony fényében ragyog. Örvendünk, hogy a mindenség Királya, Krisztus közénk jött, hogy irgalmasságában megemlékezett rólunk és gyógyítani akar minket. A nagyböjt előtti hetekre már árnyék borul: jobban átéljük az ember esendőségét, nyomorúságát, a bűn és a világ szorongatásait, Istenhez kiáltunk segítségért, fényességért. A Pünkösd utáni néhány hónap az Egyház földi vándorlásának idejét idézi föl: Pünkösd és az Úr második eljövetele között húzódik az az időszak, amelyet mi igen hosszúnak érzünk, de amelyről Krisztus azt mondta: 'Egy kis idő és nem láttok engem, és ismét egy kis idő és megláttok engem.' Ennek a 'kis időnek' sokféle, olykor ellentétes tényezőktől meghatározott tartalma jelenül meg e misékben: a húsvéti szabadításért való hálaadás, a bizalom, a kérés, a jóra való szándék felindítása, az Egyház javaiban való örvendezés, a bajok, szenvedések, történelmi viharok között a Mester segítségül hívása.

Műegyetemi Katolikus Közösség

Műegyetemi Katolikus Közösség

A Műegyetemi Katolikus Közösség (Közi) azért jött létre az Egyetemi és Főiskolai Lelkészség égisze alatt húsz évvel ezelőtt (egészen pontosan 1992. február 6-án), hogy a Műegyetemre járó katolikusok valamilyen formában találkozhassanak egymással, és így a tudásban való gyarapodásuk mellett erősítsék őket új barátságok, közös imák is. A közösség arculata azóta nem sokat változott, mérete viszont annál inkább: jelenleg már több, mint kétszáz tagunk van, és már régen nem csak a Műegyetemről, és nem is csak katolikusok.

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő - 1973 óta létező -, évente kétszer megrendezett országos lelkinapja. Ezen az oldalon olvashatsz történetéről, megtalálod az épp aktuális találkozóval kapcsolatos tudnivalókat, kereshetsz a régebbiek dokumentumai között, a fórumban pedig véleményedet is elmondhatod, és kérdéseidet is felteheted!

SOTE Béka Bibliakör

SOTE Béka Bibliakör

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) egyik bibliaköre vagyunk. Hozzánk főképp az ÁOK-sok (Általános Orvostudományi Kar) és GYOK-osok (Gyógyszerésztudományi Kar) járnak, de nyitva áll az ajtónk FOK-osok (Fogorvostudományi Kar) előtt is, és egyetemünk minden diákja előtt! Miért éppen BéKa a nevünk? BéKa = Bibliakör rövidítése. Bővebben rólunk: Mint az egyetemen működő öntevékeny csoportok egyike, a bibliakör nem kötődik semelyik keresztény felekezethez (ezért hívjuk felekezetközinek), tagjai és vezetői is diákok. A tagok között vannak reformátusok, evangélikusok, baptisták, karizmatikus keresztények és katolikusok is. Azért jött létre, hogy itt az egyetemen, évfolyamtársaink között is megtapasztalhassuk Isten szeretetét és jelenlétét. Mivel erre az egyetemre jelentkeztünk, talán van valami közös a gondolkodásunkban, van valami plusz, amit itt tanulhatunk egymástól Istenről. Valami más, mint amit gyülekezetünkben, templomunkban megtapasztalhatunk. Erre a felfedezésre hívunk most titeket!

Tuti menü