Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Katolikus hitélettel foglalkozó oldal linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Katolikus hitélettel foglalkozó oldal képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: katolikus.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 91 db
A szentek élete

A szentek élete

Ezen honlap segítségével megismerhetjük a Katolikus szentek életét. Segítségünkre szolgálhat Védőszentünk megismeréséhez, Bérmaszentünk kiválasztásához valamint példaképek kereséséhez. Az oldal a Szent István Társulatnál megjelent két kötet elektronikus változata. A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár állományának kiegészített html feldolgozása.

A Szentszék honlapja

A Szentszék honlapja

Vatikán hivatalos honlapja mely olvasható angol, francia, olasz, német, spanyol, latin, portugál és kínai nyelven. A honlapon minden fontos információ megtalálható a Katolikus egyház múltjáról és jelenéről. Elérhetők hírek, videók. Minden az új evangelizációt támogató módon.

Alexiánus Testvérek Kogregációja

Alexiánus Testvérek Kogregációja

Az Alexiánus Testvérek eredetét homály fedi és a középkort megelőző időkben gyökerezik. A Testvériségről szóló első híradás 1259-re tehető, amikor egy dokumentum a beghardokra és a beghinákra utal. Ezek cölibátusban élő keresztény laikusok, férfiak, illetve nők közösségei voltak, akik azért jöttek össze, hogy még odaadóbb keresztény életet éljenek, még odaadóbban imádkozzanak és szolgálják felebarátjaikat az adott kor igényei szerint. Eredetileg a Rajna menti területeken alakultak ki közösségeik Németországban, Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban. Közülük a 13. század közepén sok férfiközösség szervezettebbé vált és befogadták őket Szent Ferenc Regulája alá, mások azonban megőrizték eredeti sajátságukat.

Apor Vilmos Főiskola

Apor Vilmos Főiskola

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2009-ben két évfordulót is ünnepelt. A tanító- és óvodapedagógus-képzés felsőfokúvá válásának 50. jubileuma mellett saját történetének egy 80 évvel ezelőtti meghatározó eseményéről, jogelődjének megalapításáról is megemlékezett.

Árpád-házi Szent Margit

Árpád-házi Szent Margit

1993. szeptemberében nyitotta meg kapuit Tatabányán az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola, mely az egyház, a szülők és a város összefogásával jött létre, a megyeszékhely első katolikus iskolájaként. A katolikus egyháztól korábban elvett ingatlanokért cserébe kaptuk a Botond utcai épületet, ahol korábban zeneiskola működött. Az iskola szervezése 1992. decemberében kezdődött: Az iskola igazgatójának és tanulóinak jelentkezését 1992. december 31-ig várta a győri Püspökség. Az iskolába jelentkező pedagógusok alkalmasságáról - egy felvételi beszélgetés keretében - dr. Pápai Lajos győri püspök győződött meg. Az iskola igazgatói pályázatát Hubertné Karnuts Gizella matematika-fizika szakos tanár nyerte el. A Győri Püspökség által kijelölt püspöki megbízott Varga János esperes, alsógallai plébános lett. Az iskola az alapfeladatait a tanulók után járó állami normatívából, valamint egyházi támogatásból látja el.

Betegápoló Irgalmasrend

Betegápoló Irgalmasrend

Istenes Szent János (1495-1550) ünnepe: március 8. Nagyvonalú, nyugtalan kalandor negyvenkét éves koráig az a spanyol férfi, akit ma a világ Istenes Szent János néven ismer, az irgalmas testvérek pedig szellemi alapítójukat tisztelik benne. Juan Ciudad Portugáliában született, nyolcéves korában Spanyolországba került, katona lett (állítólag magyar földön is harcolt a török ellen), Afrikában a rabszolgák ügyéért küzdött, üzletelt. Avilai János prédikációjára tért meg, és olyan heves bűnbánatot tartott, hogy bolondokházába zárták. Avilai János kiszabadította, s az irgalmasság cselekedeteit ajánlotta neki az annyira vágyott vértanúság helyett. Juan Ciudad valóban maga szedte össze a betegeket, maga koldulta össze az élelmet, cipelte a tűzifát, ápolta, kötözte, gondozta a senkinek nem kellő nyomorultakat. Mindenkinek helyet adott a házában, leprásnak, katonának, utcalánynak... Istenes Jánost XIII. Leó pápa a katolikus kórházak védőszentjévé tette, s nevét belefoglalta a haldoklók egyházi imájába.

Betlehemi Nővérek

Betlehemi Nővérek

A XX. század végén kolostort alapítani, építeni talán túl bátor, sőt merész vállalkozásnak tűnik. De meg van az oka (ugyanaz, mint évszázadokon át, a feltámadt Krisztus, Aki magával ragad embereket, és a követésére hívja őket) és megvan a reális alapja (hiszen a Szentlélek ott fúj, ahol akar és a mi időnkben is szép feladatokra indít. Isten ma is, velünk is, általunk is nagy dolgokat művel ebben a világban). Ennek örömeiről és gondjairól, eredményeiről, terveiről és lelki vonatkozásairól olvashat(sz) ezen a honlapon. De ennél több is történhet, részese lehet(sz) ennek a kalandnak, hiszen nem virtuális, hanem valóságos kolostort építünk.

Bonum TV

Bonum TV

A tömegkommunikáció elidegenedő és elidegenítő világában egyre nagyobb igény mutatkozik egy olyan reményt adó és összefogásra sarkalló kommunikációs eszközre, mely képes az egyént folyamatosan megerősíteni a Krisztusba vetett hitében. A Bonum Televízió Boldog II. János Pál pápa útmutatását követve kívánja használni a modern kommunikációs lehetőségeket, hogy a huszonegyedik század embere ismét rátaláljon az Örömhírre. Célunk megvalósításához elengedhetetlen a világi és a keresztény társadalom egymás iránti nyitottsága. Ennek erősítése érdekében a televízió párbeszéd színtere kíván lenni, hogy a társadalom mikrorétegeiben is elindulhasson egyfajta dialógus. Ezáltal olyan társadalmi, szociális és kulturális együttműködés jöhet létre, mely segít az embereknek újra rátalálni a Krisztushoz vezető útra.

Budapesti Egyetemi Lelkészség

Budapesti Egyetemi Lelkészség

Ha egyetemista, vagy főiskolás vagy, akkor hozzánk tartozol. Ugyanígy az egyetemi oktatók is, akiket tisztelettel köszöntünk! De tágabb körünkben üdvözöljük mindazokat, akik szimpatizálnak velünk, adakozóinkat, jótevőinket, a volt egyetemistákat, a volt kollégistákat, s mindazokat, akik erre az oldalra 'tévednek'. Honlapunk segíteni kívánja az élő kapcsolattartást: gyere el szentmiséinkre, hittanjainkra, közös alkalmainkra és megismersz minket! Reméljük, nyitott és befogadó közösségünk Neked is otthont jelent arra az időre, amíg a fővárosban tanulsz, dolgozol! Életedet, törekvéseidet, keresésedet, hitedet és reménységedet a jó Isten oltalmába és gondviselő szeretetébe ajánljuk!

Hirdetés
Crisis Magazine

Crisis Magazine

A Crisist 1982-ben alapította Michael Novak, ismert amerikai katolikus gondolkodó és Ralph McInerny, mindketten egyetemi professzorok. A lap nyomtatott kiadása 2007-ben szűnt meg, ekkortól kezdve internetes kiadása Inside Catholic néven működött, egészen addig, míg 2011 tavaszán átalakult és újra felvette a Crisis Magazine nevet.

Családakadémia

Családakadémia

Úgy az egyes emberek mint közösségeik - az egész nagy emberi társadalmat is beleértve - érdekében kívánatos, hogy a házasság és a család egyre inkább kibontakozzon a szeretetben és a bölcsességben, és így Istentől kapott hivatását betölthesse. Sokan tudják azt, hogy ez jó lenne, de sokkal kevesebben azt, hogy ezt tanulni lehet. Ha pedig ezt a fontos dolgot tanulni lehet, akkor rá kell döbbennünk, hogy tanítani kell. A Családakadémia kezdeményezői rádöbbentek erre, és olyan szakembereket akarnak képezni, akik tanítani tudják mindazt, amire a házaspároknak szükségük van ahhoz, hogy egymás iránti első szerelmük álmainak reális elemeit megvalósíthassák, házas- és családi életüket egyre értelmesebbé és szebbé alakíthassák. A tanítás és tanulás e folyamata a Magyar Schönstatt Családmozgalomban 1985-ben indult el és azóta hatékonyan működik. Közel 150 család tapasztalhatta meg eddig ennek a munkának az áldásait. Közülük is és a kívülről szemlélők közül is többen fölvetették, hogy a felhalmozódott ismereteket és tapasztalatokat, a megélt igazságokat hozzáférhetővé kellene tenni még több házaspár számára. Kentenich József atya, a nemzetközi Schönstatt Mozgalom atyja és alapítója mozgalmát mindig és rendíthetetlenül Krisztus Egyházának részeként fogta fel, mely egy ecclesia semper reformanda, egy folyamatosan megújulásra szoruló egyház.

Csütörtöki Csoport (csücsop)

Csütörtöki Csoport (csücsop)

A Csütörtöki Csoport (közkeletű nevén Csücsop) egy Budapesten működő Katolikus Ifjúsági Közösség. Lelki vezetőnk Bíró László püspök atya, tagjaink pedig Budapesten tanuló főiskolások és egyetemisták, valamint fiatal dolgozók (jellemzően 18-30 év közötti korosztály). A Csücsop egyszerre kíván számukra otthon és ugródeszka is lenni. Otthon a Budapesten élő (de sokszor máshonnan érkező) fiataloknak, ahol személyes kapcsolatokat építhetnek, elmélyíthetik hitéletüket, megoszthatják örömeiket és gondjaikat másokkal. Ugyanakkor ugródeszka is, mivel a kezdetektől fogva egyik célunk, hogy tagjaink a Csücsopon szerzett közösségi tapasztalat birtokában később új közösségeket hozzanak létre vagy más, már működő közösségeket erősítsenek.

Cursillo Mozgalom

Cursillo Mozgalom

A cursillo (spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek nem volt módja megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott. Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursillo, ami egy rövid, intenzív, bentlakásos rendezvény. Három és fél nap alatt (csütörtök 17:30-tól vasárnap 17 óráig tart; teljes ellátással, díjmentesen) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Egyházmegyénk területét a Szabolcsi és a Bihari Főesperesség fedi le. A Főesperességek területén helyezkednek el az esperesi kerületek. A szabolcsi részen a kisvárdai-polgári-nyíregyházi-nagykállói és a szatmári, míg a bihari részen a debreceni és a berettyóújfalui esperesi kerületek működnek. Az egyházmegye 56 plébániáját 87 paptestvér látja el szolgálatával. Közülük 11 fő nyugdíjas, míg 76 fő aktív szolgálatot teljesít. 5 szerzetes paptestvér is részt vesz az egyházmegye életében, akik a plébániavezetés mellett a betegellátásban és az ifjúságnevelésben vállalnak szolgálatot. A férfi szerzetesrendek mellett a szerzetesnővérek jelenléte is hatásos segítség, akik 41-en szintén az oktatásban és a betegellátásban jeleskednek. Egyházmegyénk katolikus iskolákkal, diákotthonokkal és kollégiumokkal büszkélkedhet. Debrecenben működik a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Továbbá ugyanez a város ad helyet a Szent József Gimnáziumnak és Kollégiumnak. A felsőoktatásban tanuló fiataloknak kínál lehetőséget a Szent László Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Fiúkollégium. Hasonló védőszent oltalmazza Kisvárdán a Szent László Katolikus Szakközépiskolát, Kollégiumot és Óvodát. Végezetül Nyíregyháza városában is megtaláljuk a tanulási lehetőséget, aminek a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium biztosít helyet.

Domonkos Nővérek

Domonkos Nővérek

Közösségünk, hivatalos nevén az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, a domonkos család része. A domonkos rendet, illetve igazi nevén a Prédikátorok Rendjét a spanyol származású Domingo Guzman (a későbbi Szent Domonkos) alapította a 13. század elején. Szent Domonkosra fiatal papként nagy hatással volt az egyház akkori helyzete: hiányoztak az olyan felkészült, elkötelezett emberek, akik a katolikus hitet, az evangéliumot hitelesen tudták volna továbbadni. Ezzel akkor szembesült, amikor egyszer átutazóban Dél-Franciaországban járt püspökével, és közvetlen közelről látta, hogy az albigens eretnekség milyen sokakat megnyert magának. Ekkor született meg benne a gondolat hogy olyan szerzetesrendet alapít, amely tagjainak fő hivatása, hogy közösségben élve, az örömhírt, az igazságot hirdessék. A domonkosoknak azóta is ez a küldetésük.

Egri Főegyházmegye

Egri Főegyházmegye

A főegyházmegye székvárosának, Egernek őskori történetéről, sőt kialakulásáról is viszonylag keveset tudunk. Természetföldrajzi adottságai a mai belvárost nem, de közvetlen környékét már az őskorban is alkalmassá tették emberi település kialakulására.

Egri Hittudományi Főiskola

Egri Hittudományi Főiskola

Egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény. A főiskola szervezését Egerben Telekessy István püspök 1700-ban kezdte el. 1704-ben kezdődött el az oktatás, de az intézet alapítólevelét csak 1709-ben adta ki Telekessy püspök. Az épület a 18. század második felében nyerte el mai formáját. Az intézmény barokk stílusú kápolnájának kifestése 1825-ben történt. Az alapítástól kezdve folyamatos a teológiai oktatás. 1951-ig csak az egri egyházmegye papnövendékei tanultak itt, jelenleg a debrecen-nyíregyházi és a váci egyházmegyék papjainak a képzése is itt történik.1989-től pedig a határokon túlról is érkeznek magyar anyanyelvű hallgatók. A főiskola kihelyezett tagozata Vácon működik, ahol előkészítő jellegű tanulmányokat folytatnak az első éves teológus hallgatók (propedeuticum).

Tuti menü